top of page
Business Insurance

کسب و کار &  تجاری

مهم نیست که چه نوع کسب و کاری دارید، محافظت از آن بسیار مهم است. خدمات ما شامل محافظت در برابر خسارت اموال، مسئولیت، بیمه ساختمان، تجهیزات اداری، عملیات روزانه، و جبران خسارتی است که می تواند ناشی از ادعاها، دعوی قضایی و جرم باشد.

خدمات ما:

.بیمه صاحبان مشاغل

.باند

.بیمه اموال تجاری

.بیمه کردیت

.بیمه خودروهای تجاری

.بیمه مسئولیت مزایای کارکنان

.بیمه E&O

.بیمه حقوقی آتش سوزی

.بیمه مسئولیت عمومی

.بیمه مسئولیت محصولات

بیمه تجاری

چه چیزی باید در مورد بیمه کسب و کار بدانم؟
گزینه های بیمه من چیست؟
مزایای بیمه خودروهای تجاری چیست؟
مزایای بیمه صاحبان مشاغل چیست؟
بیمه مسئولیت تجاری/مسئولیت عمومی تجاری چیست؟

چه چیزی باید در مورد بیمه کسب و کار بدانم؟
بیمه تجاری برای کمک به محافظت از بسیاری از خطراتی که کسب و کار شما ممکن است با آن مواجه شود، از جمله: آسیب یا تخریب وسایل نقلیه تجاری، تجهیزات اداری و موجودی شما، طراحی شده است. از دست دادن درآمد در صورتی که مجبور شوید مغازه را به طور موقت ببندید به دلیل ضرری که پوشش داده می شود و پوشش جرمی از جمله دزدی و سرقت، حتی عدم صداقت کارمند.

گزینه های پوشش بیمه ای من چیست؟
انعطاف پذیری کلید موفقیت است. چه صاحب یک کسب و کار کوچک تا متوسط ​​یا بزرگ باشید، ما می توانیم یک بسته بیمه نامه کسب و کار مناسب برای شما و کسب و کارتان تنظیم کنیم. کارگزاران ما در هر بخش متخصص همان بخش هستند، بنابراین، با بررسی دقیق آنچه نیاز دارید به شما سقف بیمه‌ها و فرانشیز‌های مختلف و همچنین گزینه هایی برای بهبود ارائه میدهند. 

لطفا با شماره تلفن رایگان ما 548.5444(888) تماس بگیرید تا با یکی از کارگزاران ما صحبت کنید.

مزایای بیمه خودروهای تجاری چیست؟
بیمه مسئولیت: در صورتی که در نتیجه تصادف خودرو از شما شکایت شود.
بیمه برخورد: به شما کمک می کند تا آسیب فیزیکی به وسیله نقلیه خود را در اثر برخورد پوشش دهید.
بیمه جامع: به شما کمک می کند آسیب های فیزیکی به وسیله نقلیه خود را به دلیل آتش سوزی، سرقت و شکستگی شیشه پوشش دهید.
بیمه بازپرداخت اجاره: به شما کمک می کند تا هزینه یک وسیله نقلیه جایگزین را برای مدت زمان مشخصی که وسیله نقلیه شما به دلیل خسارت بیمه شده از کار افتاده است، پوشش دهید.


مزایای بیمه صاحبان مشاغل چیست؟
بیمه تجاری برای کمک به محافظت از بسیاری از خطراتی که کسب و کار شما ممکن است با آن مواجه شود، طراحی شده است، از جمله:
آسیب یا تخریب به وسایل نقلیه تجاری شما
مواجهه با مسئولیت های خاص ناشی از عملکرد وسایل نقلیه تجاری شما
آسیب یا تخریب به تجهیزات اداری یا موجودی شما
از دست دادن درآمد در صورتی که مجبور شوید کسب و کار خود را به طور موقت به دلیل ضرر تحت پوشش به حالت تعلیق در آورید
برخی موارد در معرض مسئولیت مرتبط با کسب و کار مانند ورود یا جستجوی اشتباه، افترا، تهمت و حتی برخی تخلفات ناشی از تبلیغات کسب و کار شما
خطرات برای محموله شما در هنگام حمل و نقل یا ذخیره سازی
سرقت یا گم شدن ابزار و تجهیزات
بیمه جرایم از جمله سرقت، حتی عدم صداقت کارکنان


بیمه مسئولیت تجاری/مسئولیت عمومی تجاری چیست؟
بیمه مسئولیت عمومی تجاری از کسب و کار شما در برابر بدهی های مشترک محافظت می کند.

کسب و کار شما هر روز در معرض تعهدات قرار می گیرد. تنها راه برای محافظت از دارایی های خود، داشتن بیمه مسئولیت تجاری کافی است. بیمه نامه مسئولیت عمومی تجاری (CGL) اولین خط دفاعی در برابر بسیاری از دعاوی رایج است.

بیمه مسئولیت عمومی دعاوی صدمات بدنی یا سایر صدمات فیزیکی یا خسارت مالی را پوشش می دهد. این اغلب در یک بسته بیمه با بیمه اموال ارائه می شود تا از کسب و کار شما در برابر حوادثی که ممکن است در محل شما یا سایر مکان های تحت پوشش که در آن به طور معمول تجارت می کنید رخ دهد، محافظت کند. مسئولیت عمومی تجاری، کسب و کار شما را قادر می سازد تا زمانی که با ادعاهای واقعی یا متقلبانه از انواع خاصی از سهل انگاری یا تخلف مواجه است، به فعالیت خود ادامه دهد.

bottom of page